Klíčoví experti

Jádro týmu společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. tvoří experti s odbornou erudicí, dlouholetými praktickými zkušenostmi a velmi dobrou orientací v aktuální situaci v oblasti evropských fondů a regionálního rozvoje: Jiří Škoda, Linda Dvořáková a Dita Leinweberová, z nichž každý disponuje specifickými znalostmi a dovednostmi pro řešení zamýšlených projektů.

Jádrový tým je dle povahy projektu či problematiky vždy doplněn o experty pro další specifické oblasti. Spolupracujeme s odborníky z praxe i akademické sféry. Dlouhodobá partnerství s experty na specifická témata (projekční činnost, energetické audity, veřejné zakázky či IT řešení a další) jsou zárukou našich kvalitních služeb.

Ing. Jiří Škoda

Ing. Jiří Škoda, jednatel a hlavní projektový expert se opírá o bohaté teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Vystudoval regionální rozvoj, veřejnou správu a evropskou integraci na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze (2003).

Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pozici vedoucího oddělení přípravy operačních programů přeshraniční spolupráce. Po dalších bezmála pět let se tak významně podílel na přípravě programů podporovaných z evropských fondů, zajišťoval vyjednávání podmínek operačních programů s regionálními, hospodářskými a sociálními a partnery a s Evropskou komisí.

Po odchodu z veřejných služeb se věnuje poskytování expertních činností jak na projektové úrovni (příprava a realizace dotačních projektů), tak na úrovni programové. Zde je součástí poradenských a expertních týmů, připravujících operační programy přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020, tak další operační programy (Integrovaný regionální operační program), z nichž budou moci čerpat jak veřejné subjekty, tak i podnikatelé.

Věnuje se také přípravě strategických a analytickým materiálů na municipální úrovni – strategickým plánům rozvoje měst a obcí, meziobecní spolupráci a dalším.

Ing. Linda Dvořáková

Ing. Linda Dvořáková, má více než desetileté zkušenosti s realizací dotačních projektů. Před svým působením coby projektová manažerka a expertka na dotační příležitosti pro podnikatele sbírala zkušenosti ve státní správě v oblasti dotačních programů a regionálního rozvoje.

Po tříletém působení na Ministerstvu pro místní rozvoj a Centru pro regionální rozvoj se tak od roku 2006 věnuje přípravě a realizaci dotačních projektů. V minulosti se účastnila přípravy akcí pro takové klienty jako Microsoft Česká republika, Poštovní spořitelna, ale i mnohé malé a střední firmy, neziskové či církevní organizace.

Ing. Dita Leinweberová

Ing. Dita Leinweberová se specializuje na rozvojové dokumenty municipalit, provádění analýz a strategické plánování, komunitní plánování. Současně se věnuje projektům zejména v oblasti životního prostředí, k němuž má díky ukončenému studiu Regionální environmentální správy na Fakultě životního prostředí ČZÚ v Praze dostatečné teoretické zázemí.