Projektová činnost ve výstavbě, inženýring a TDI

Projektová činnost ve výstavbě, inženýring a TDI

Pro své klienty zajišťujeme komplexní služby související s projekční přípravou staveb občanské vybavenosti, průmyslových staveb i nemovitostí pro bydlení. Provádíme pasportizaci staveb, zaměření stávajícího stavu a digitalizaci existujících nemovitostí a jejich projektové dokumentace, zpracování stavebních rozpočtů či požárních zpráv.

Návazně na přípravu projektové dokumentace poskytujeme plný servis inženýringu – přípravu a předložení podkladů pro stavení povolení, ohlášení stavby, územní řízení a další formy projednání se stavebním úřadem, zajišťujeme projednání s účastníky řízení a další podporu klienta až do získání příslušného typu povolení k provedení stavby.

Při vlastních realizacích staveb pak vykonáváme činnosti technického či autorského dozoru a zajišťujeme tak dohled nad tím, že stavba bude realizována přesně podle představ klienta, v souladu s projektovou dokumentací a za podmínek dohodnutých se zhotovitelem. Klientovi tak hlídáme při realizaci jeho stavby: ČAS, PENÍZE a KVALITU.

V případě, že je realizován stavební projekt podpořený z dotace, je ideálním řešením pro podnikatele i subjekty veřejné správy spojení projektové přípravy a výkonu technických dozorů s dotačním managementem. Toto komplexní zajištění celého projektu „na klíč“, jež pro klienty v takových případech zajišťujeme, vytváří dobré předpoklady pro jeho hladkou a kvalitní realizaci jak co do vyhovění požadavkům dotace, tak z hlediska kvalitního provedení vlastní stavby.